English version Polska wersja
UR0DUC
438.6500
Uzhhorod
MotoTRBO, dzialajacy
nosna
UR0DVA
145.6750
Uzhhorod
FM, dzialajacy
CTCSS (173.8 Hz)
UR0KVB
145.6375
Rivne
FM, dzialajacy
nosna
UR0WUA
438.8000
Lviv
FM, dzialajacy
CTCSS (82.5 Hz)
UR0WVC
145.6500
Lviv
FM, dzialajacy
ton 1750Hz, CTCSS (85.4 Hz), b.d.
UR5WAT
434.7000
LVIV
FM, dzialajacy
CTCSS (82.5 Hz)
UR5WLA
438.8000
LVIV
FM, dzialajacy
DCS (074)