English version Polska wersja

SR4DLM (MODE_C4FM/MODE_MOTOTRBO)

Status:

STATUS_WORKING

QTH:

Grajewo

QTH locator:

KO13AD

Location:

53.129161 N, 22.080552 E

Altitude over sea/over ground:

143m / 30m

QRG:

TX: 438,6125 MHz RX: 431,0125 MHz

Activation:

ACT_CARRIER

Transmitter power:

15.0 W

Keepers:

SP4XKB

Website:

dmrplus.pl
c4fm.pl

Remarks, antennas, additional information:

Przemiennik DMR+ / Fusion II

Przemiennik sieci DMRplus
Color Code 4

Przemiennik Fusion II (YCS)
połączenia wyłącznie za pomocą grup DG-ID
domyślna grupa DG-ID 60
pozostałe grupy DG-ID dostępne dynamicznie

Przemiennik na stałe zalogowany do reflektora YSF: 26001 PL-C4FM-Poland (YCS260)

Nie używać funkcji Wires-X (przycisk X)
Przemiennik pracuje wyłącznie w sieci Fusion II (YCS)

Updated:

Wednesday, 8 December 2021 20:10

At same frequency:

SR7FUS, SR9DXK